اگر شما مولف کتب و مقالات داشجویی هستید جهت بهره مندی از خدمات فرم را پرکنید
فرم مولفین
نام کتاب
موضوع کتاب
سال انتشار
نام و نام خانوادگی مولف
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
واحد دانشگاهی
چکیده موضوع کتاب
تیراژ کتاب
قیمت پشت جلد
نام انتشارات
چاپ
تلفن ثابت
تلفن همراه
ایمیل
تصویر امنیتی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی