fa طرح ساماندهی آموزش علمی کشور از سال ۹۸ اجرایی می شود وزیر علوم با اشاره به اجرای نقشه ملی طرح ساماندهی آموزش علمی کشور از سال ۹۸، گفت: این طرح منجر به کاهش آسیب‌ها، بالا رفتن کارایی آموزش دانشگاه‌ها و اقتدار کشور و برنامه گام دوم می شود. 3/12/2019 3:20:13 PM 3/12/2019 3:18:52 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی http://www.aiau.ir/Media/Image/18/03/1803139354_Orig.jpg http://www.aiau.ir/Media/Image/18/03/1803139354_Thum.jpg کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی