fa پنجمین بازدید از گروه صنعتی پارس خودرو به گزارش سایت کانون از آنجائی که یکی از خدمات کانون فارغ التحصیلان برگزاری بازدید های علمی و تخصصی می باشد و به دنبال رایزنی های صورت گرفته با گروه صنعتی پارس خودرو فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند به منظور بالا رفتن دانش عمومی و تخصصی خود و مراجعه نزدیک از پیشرفت صنعت کشور از این گروه خودروسازی بازدید نمایند. 1/16/2019 11:12:21 AM 1/22/2018 10:50:56 AM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی http://www.aiau.ir/Media/Image/18/01/1801185535_Orig.jpg http://www.aiau.ir/Media/Image/18/01/1801185535_Thum.jpg کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی