fa رئیس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: ظرفیت‌های لازم برای ارتقای جایگاه دانشگاه آزا مسعودی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی ماهیت شبکه‌ای دارد و به خاطر تعدد واحدها و حجم دانشجویانی که دارد به‌ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری از ظرفیت بالایی در تولید محتوای علمی برخوردار است. 10/11/2020 2:19:57 PM 10/11/2020 2:18:52 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی http://www.aiau.ir/Media/Image/20/10/2010138834_Orig.jpg http://www.aiau.ir/Media/Image/20/10/2010138834_Thum.jpg کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: ظرفیت‌های لازم برای ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد در دنیا وجود دارد

مسعودی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی ماهیت شبکه‌ای دارد و به خاطر تعدد واحدها و حجم دانشجویانی که دارد به‌ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری از ظرفیت بالایی در تولید محتوای علمی برخوردار است.
یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 14:19
رئیس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: ظرفیت‌های لازم برای ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد در دنیا وجود دارد

به گزارش «فرهیختگان»،  رضا مسعودی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به جایگاه اول تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در ایران و هفتاد و یکم در دنیا در سال 2020 گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی ماهیت شبکه‌ای دارد و به خاطر تعدد واحدها و حجم دانشجویانی که دارد به‌ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری از ظرفیت بالایی در تولید محتوای علمی برخوردار است. البته نباید این مساله را نیز نادیده گرفت که با توجه به سرمایه‌گذاری خوبی که طی سال‌های گذشته در بحث زیرساخت‌های پژوهشی و فناوری صورت گرفته، خوشبختانه پلتفرم خوبی برای ارائه خدمات فناوری و پژوهشی در این دانشگاه ایجاد شده است.»

او با بیان اینکه هنوز تا استفاده بهینه از منابع پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مسیر خوبی پیش‌روی‌مان قرار دارد، ادامه داد: «قطعا اگر بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، جایگاه‌مان باز هم ارتقا پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر امروزه حجم بالایی از ظرفیت اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی درگیر فعالیت‌های پژوهشی بوده و بسیاری از آنها در حوزه فناوری و تجاری‌سازی فناوری نیز افراد شاخصی هستند که مولفه مهمی به شمار می‌روند.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در توضیح بیشتر این مساله بیان داشت: «قطعا ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، حضور اعضای هیات‌علمی فعال در امر پژوهش و فراهم‌سازی زیرساخت‌های پژوهشی این امکان را در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار داده است که بتواند جایگاه خوبی را در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی داشته باشد. با این حال باز تاکید می‌کنم هنوز هم می‌توان با ارتقای شرایط موجود چه از حیث کمی و چه کیفی همچنان شاهد ارتقای این رتبه‌بندی باشیم.»

مسعودی با اشاره به اجرای طرح‌های مختلفی مانند پایش و نقش آن در جایگاه جهانی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: «اگر بتوانیم این طرح را با نگاه کیفی‌گرایانه‌ای که لازم است، به اجرا دربیاوریم قطعا ترکیب الزامات کیفی و اعتقاد به حل مسائل کشوری و ملی‌ای که امروزه در این دانشگاه وجود دارد، می‌تواند همانند یک موتور محرکه جدی برای این مساله عمل کند. متاسفانه تا امروز مشکل اساسی حوزه پژوهش کشور آن بوده که اساسا این حوزه آتش به اختیار بوده و مساله‌محور عمل نمی‌کرد، درحالی که اگر پژوهش را مساله‌محور کنیم و در آن نیز الزامات کیفی را رعایت کنیم، قطعا می‌توان انتظار داشت که بروندادهای این قبیل فعالیت پژوهشی می‌تواند در سال‌های آینده تحول جدی را در حل مسائل کشوری ایجاد کند.»

او خاطرنشان کرد: «قطعا ما هرچه نگاه کیفی‌گرایی را در این حوزه بیشتر کرده و سیستم‌های تشویقی خود را در حوزه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیش از پیش مدنظر قرار دهیم و از طرف دیگر نظارت‌ها را هم تقویت کنیم می‌توان انتظار داشت که رتبه فعلی دانشگاه آزاد اسلامی در جهان ارتقای بیشتری پیدا کند.»
fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی