fa پذیرش مستقیم دستیار پزشکی در رشته های فوق تخصصی کم متقاضی نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با حضور وزیر بهداشت، معاون آموزشی وزارت بهداشت و روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی برگزار شد. 12/4/2018 3:01:40 PM 12/4/2018 3:01:29 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
در نشست شورای آموزش پزشکی مطرح شد؛

پذیرش مستقیم دستیار پزشکی در رشته های فوق تخصصی کم متقاضی

نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با حضور وزیر بهداشت، معاون آموزشی وزارت بهداشت و روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی برگزار شد.
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 15:01
پذیرش مستقیم دستیار پزشکی در رشته های فوق تخصصی کم متقاضی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، نودمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با حضور وزیر بهداشت، معاون آموزشی وزارت بهداشت و روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
در ابتدا دکتر مسعود ناصری پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران متن خیر مقدم را حضور وزیر بهداشت و هیئت همراه، رئیس سازمان نظام پزشکی و روسای دانشگاه های علوم پزشکی قرائت کرد.
در این نشست دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت پیرامون آموزش پزشکی تخصصی و تعهدات دانشگاه های علوم پزشکی سخنرانی کرد.
در این نشست چندین دستور کار مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت که از مهمترین آنها می توان به کاهش طول دوره تخصصی کودکان، پذیرش مستقیم دستیار در رشته های فوق تخصصی بالینی کم متقاضی، تغییر شرایط در آزمون فلوشیپ، کاهش تعهدات رشته های فوق تخصصی، حداقل مدت اعتبار منابع آزمون های تخصصی، پیشنهاد تغییر نام دوره فوق تخصصی آلرژی، رشته تخصصی  پزشک خانواده، طب سالمندان و برنامه های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی اشاره کرد.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی