fa پارک فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایجاد می‌شود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاسیس پارک علم و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موافقت کرد. 4/14/2019 11:30:49 AM 4/14/2019 11:30:37 AM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

پارک فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایجاد می‌شود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاسیس پارک علم و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موافقت کرد.
شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 11:30
پارک فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایجاد می‌شود
به گزارش ایسنا، دکتر محسن تفقدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: به استناد رای صادره در دویست و هفتادو یکمین نشست شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس پارک علم و فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موافقت بعمل آمد.
بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نایب رئیس شورای فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تعریف پارک علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری به عنوان یکی از سازمانهای موثر در امر توسعه فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌مدار و اشتغال‌زایی تخصصی می باشد که می تواند محیطی مناسب برای استقرار شرکت های دانش بنیان و فناورباشد و با برقراری ارتباط و ایجاد تعامل با سایر واحدهای فناور، بسیار به اشتغال زایی کمک کند.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی