fa تمدید فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) اعلام کرده است با توجه به درخواست‌های مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید زمان فراخوان؛ و بر اساس تصمیم کمیته سیاستگذاری حمایت از رساله‌های دکتری، مهلت ارسال و تکمیل مدارک متقاضیان تا پایان ساعت کاری روز شنبه مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ تمدید شد. 4/14/2019 4:25:37 PM 4/14/2019 4:25:30 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران اعلام کرد

تمدید فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) اعلام کرده است با توجه به درخواست‌های مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید زمان فراخوان؛ و بر اساس تصمیم کمیته سیاستگذاری حمایت از رساله‌های دکتری، مهلت ارسال و تکمیل مدارک متقاضیان تا پایان ساعت کاری روز شنبه مورخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ تمدید شد.
شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 16:25
تمدید فراخوان حمایت از رساله‌های دکتری
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه منتشر شده از سوی این صندوق آمده است: «خواهشمند است متقاضیان دریافت این حمایت، پس از مطالعه دقیق آئین نامه، طرح‌های خود را طبق ضوابط مشخص شده ارسال کنند.
تذکر ۱: طرح می‌بایست به نام استاد راهنما در سامانه ثبت شود. دقت شود به طرح‌هایی که از طریق پروفایل استاد ارسال نشود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر ۲: قبل از ارسال تقاضا از طریق پروفایل استاد راهنما، دانشجو موظف است که پروفایلی به نام خود در سامانه ایجاد کند.
نکات مهم:
- از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت نام در سامانه بیش از یک ساله نگذشته باشد.
-از آغاز دوره تحصیل در مقطع دکتری تا زمان ثبت نام نباید بیش از ۲/۵ سال تحصیلی گذشته باشد.
-اساتید راهنما صرفاً مجاز به ارسال یک طرح رساله دکتری خواهند بود.
-طرح‌هایی که به صورت کامل در سامانه بارگذاری شده باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
-در اختیار داشتن شماره طرح (دریافت شده از سامانه صندوق) برای پیگیری وضعیت طرح الزامی است.
- بررسی طرح‌های ارسال شده پس از پایان مهلت فراخوان صورت گرفته و نتایج نهایی نیز پس از تصویب در کمیته تخصصی صندوق اعلام خواهد شد.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی