fa لزوم مهندسی مجدد نظام آموزش عالی در گام دوم انقلاب رئیس دانشگاه یزد با ارزیابی و تبیین اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب، بر ضرورت مهندسی مجدد نظام آموزش عالی کشور تأکید کرد. 4/14/2019 4:37:30 PM 4/14/2019 4:37:21 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس دانشگاه یزد تأکید کرد

لزوم مهندسی مجدد نظام آموزش عالی در گام دوم انقلاب

رئیس دانشگاه یزد با ارزیابی و تبیین اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب، بر ضرورت مهندسی مجدد نظام آموزش عالی کشور تأکید کرد.
یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 16:37
لزوم مهندسی مجدد نظام آموزش عالی در گام دوم انقلاب
به گزارش ایسنا، دکتر محمدصالح اولیا با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه مذکور مبنی بر اینکه انقلاب همچون یک پدیده زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است گفت: خوشبختانه توجه به توسعه آموزش و پژوهش پس از پیروزی انقلاب، امر مبارکی بود که می‌توانست نقش مؤثری در برقراری عدالت آموزشی در کشور داشته باشد اما از سوی دیگر متأسفانه گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی باعث شد تا کیفیت آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالی کشور با چالش جدی مواجه شود.
وی بازنگری و پالایش سیاست‌های آموزش عالی را نیازمند عزم جدی برای اخذ تصمیمات شجاعانه و سخت، دانست و خاطرنشان کرد: نباید تدوین استراتژی‌های مجدد، انتخاب اولویت‌ها و تخصیص منابع، در گیرودار قوانین و مقررات قبلی معطل بماند بلکه با تقویت روحیه خودباوری، مدیریت جهادی، جوان گرایی، اجماع نخبگان و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود می‌توان دست به یک جراحی بزرگ در نظام آموزش عالی زد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، رئیس دانشگاه یزد در ادامه بر ضرورت بازنگری در سرفصل دروس و تأسیس رشته‌ها بر اساس نیازهای جامعه و صنعت تأکید کرد و افزود: منابع بودجه‌ای آموزش عالی محدود است و انتظار می‌رود تا با سازمان‌دهی مجدد منابع موجود در جهت حل مسائل جامعه و صنعت، از اتلاف آن‌ها جلوگیری شود.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی