fa ثبت نام متقاضیان دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای آینده ثبت نام متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی به زودی آغاز می شود. 4/30/2019 3:39:15 PM 4/30/2019 3:38:59 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی http://www.aiau.ir/Media/Image/18/01/1801112284_Orig.jpg http://www.aiau.ir/Media/Image/18/01/1801112284_Thum.jpg کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
جزئیات ثبت نام اعلام شد؛

ثبت نام متقاضیان دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای آینده

ثبت نام متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی به زودی آغاز می شود.
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 ساعت 15:38
ثبت نام متقاضیان دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای آینده
به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) دانشگاه آزاد اسلامی طی روزهای آینده از طریق سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی آغاز خواهد شد.
شرایط و نحوه ثبت نام در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان اعلام شد.
برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان ممتاز برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر در دانشگاه آزاد تمامی حائزین شرایط باید دارای حداقل معدل ۱۷ برای رشته‌های دامپزشکی، ۱۸.۵ برای رشته‌های علوم انسانی و ۱۷.۵ برای سایر رشته‌ها باشند.
همچنین رعایت سایر شرایط مندرج در شیوه نامه اجرایی بر اساس معدل و رتبه بندی و متناسب با ظرفیت برای هر یک از رشته / محل‌های انتخابی گزینش و برای مصاحبه علمی به گروه‌های تخصصی مربوط معرفی می‌شوند.
امتیاز نهایی هر داوطلب بر اساس شاخص‌های پژوهشی –آموزشی و مصاحبه منطبق بر شیوه نامه اجرایی محاسبه و به عنوان شاخص برای گزینش نهایی داوطلبان ملاک عمل قرار می‌گیرد.
دارا بودن حداقل نمره پایان نامه ۱۸.۵ جهت کلیه رشته‌ها الزامی است. درباره دانش آموختگانی که ارزیابی پایان نامه آنها به صورت توصیفی بوده است تنها دانش آموختگانی که پایان نامه آنها با درجه «عالی» ارزیابی شده است مجاز به ثبت نام در دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) خواهند بود.
متجانس و همنام بودن رشته فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتری تخصصی الزامی است.
همچنین متقاضیان باید دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته را حداکثر تا ۶ نیمسال به پایان رسانده باشند. تبصره: دوره تابستان و مرخصی / مرخصی‌های بدون احتساب در سنوات جز نیمسال / نیمسال‌های تحصیلی محسوب نمی‌شود.
دانشجویانی که دارای دروس معادل سازی شده باشند، شامل پذیرش بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) نمی‌شوند.
داوطلبان دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) در صورت کسب شرایط دعوت به مصاحبه لازم است نسخه‌ای از فایل مقالات و تولیدات علمی چاپ شده در مجلات ISI یا مجلات علمی پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC خود را با فرمت اعلام شده در زمان مصاحبه به گروه تخصصی مربوطه ارائه کنند.
جهت پذیرش در دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) برای مربیان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی، سهمیه جداگانه ای وجود ندارد و کلیه داوطلبان در پذیرش از شرایط یکسان برخوردارند.
داوطلبان ثبت نام در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان لازم است در زمان ثبت نام از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشند و با پرداخت مبلغ ۹۲۰ هزار ریال نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی برای دوره بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان اقدام کنند.
داوطلبان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان لازم است اصل مدرک فارغ التحصیلی و تصویر آن را در زمان دعوت به مصاحبه همراه داشته باشند. همچنین همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی نیز در زمان دعوت به مصاحبه الزامی است.
با توجه به این که اطلاعات فارغ التحصیلی متقاضیان بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) شامل رشته فارغ التحصیلی، معدل و نمره پایان نامه از شرایط اصلی در این دوره است لذا ارائه اطلاعات نادرست توسط شخص داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد.
داوطلبان پذیرش بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی که مشمول خدمت وظیفه عمومی هستند باید شرایط اشاره شده در مورد مشمولان وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنما را عیناً دارا باشند. سایر شرایط در دفترچه راهنما درج شده است.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی