fa تطابق قراردادهای خبرنگاران با شغل آنها بر عهده بازرسان کار است وزیر کار درباره کیفیت اجرای قانون سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری گفت: بخشی از رسیدگی به این موضوع به فعالیت بازرسان کار معطوف است. 5/15/2019 3:14:57 PM 5/15/2019 3:14:52 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
وزیر کار:

تطابق قراردادهای خبرنگاران با شغل آنها بر عهده بازرسان کار است

وزیر کار درباره کیفیت اجرای قانون سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری گفت: بخشی از رسیدگی به این موضوع به فعالیت بازرسان کار معطوف است.
سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 15:14
تطابق قراردادهای خبرنگاران با شغل آنها بر عهده بازرسان کار است
به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرا نشدن قانون سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری و این مشکل که عمده خبرنگاران با آن مواجهند که از سوی کارفرما عنوان شغلی آنها در لیست بیمه خبرنگار رد نمی‌شود، نیز گفت: رسیدگی به این موضوع از مسائلی است که مورد توجه همکاران ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است و بخشی از این ماموریت و مسئولیت به فعالیت بازرسان کار معطوف است و بخشی دیگر از مشکل این است که خبرنگاران با توجه به این که احتیاج به شغل دارند، چندان در قید اینکه چه عنوان شغلی برایشان درج شود، نیستند.
شریعتمداری در پاسخ به اینکه در مواردی که قرارداد خبرنگاری است، اما لیست بیمه خبرنگاری رد نمی‌شود تکلیف چیست؟ گفت: بازرسان کار باید با تامین اجتماعی کار مشترکی انجام دهند تا شغل و میزان پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی متناسب با شغل خبرنگاری باشد و خبرنگاران در مراحلی که نیاز به بازرسی دارند، باید به اداره کار استان ها مراجعه کنند و با مدت زمان اشتغال کمتری بازنشسته شوند.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی