fa بازمهندسی رشته‌های کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی مدیرکل امور اقتصادی و دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باید رشته‌های کشاورزی را بازشناسی و به داوطلبان و جامعه معرفی کنیم. 6/8/2019 12:54:32 PM 6/8/2019 12:54:27 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرکل امور اقتصادی و دانش بنیان دانشگاه مطرح کرد

بازمهندسی رشته‌های کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرکل امور اقتصادی و دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باید رشته‌های کشاورزی را بازشناسی و به داوطلبان و جامعه معرفی کنیم.
یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 12:54
بازمهندسی رشته‌های کشاورزی در دانشگاه آزاد اسلامی
به گزارش ایسنا، دکتر پیام نجفی در جلسه‌ای که با حضور کاظم خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی، دکتر احمد آذین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و جمعی از مسئولان در واحد دانشگاهی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: رشته‌های کشاورزی در سال‌های اخیر، به علت عدم معرفی درست و توجه خانواده‌ها به برخی از رشته‌های زودبازده از نظر در آمد، با بی مهری مواجه شده و جذب در این رشته‌ها بسیار کم بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باز مهندسی رشته‌های کشاورزی در مرحله انجام است و نیاز داریم که این رشته‌ها را بازشناسی و به داوطلبان و جامعه معرفی کنیم، چون نیاز آینده کشور به متخصصان این رشته‌ها بسیار زیاد است.
دکتر نجفی اظهار کرد: پروژه بذر هم اکنون یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کشور است و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت و در سطح کشور توسعه داد، چرا که کشور به انواع مختلف بذر نیاز دارد. این پروژه عظیم ملی موجب می‌شود که نه تنها کشور در این زمینه به خودکفایی برسد، بلکه با صادرات آن به درآمدزایی ارزی کشور کمک شایانی می‌شود.
وی با اشاره به استفاده از جوانان نخبه در کنار اساتید دانشگاه در این پروژه، خاطرنشان کرد: ۲۰ دانشجوی نخبه علمی و علاقه‌مند علاوه بر اساتید متخصص در مرکز تحقیقات بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان مشغول به کار هستند. توجه به این گونه طرح‌ها نه تنها سبب اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان می‌شود، بلکه بسیاری از کمبودهای ناشی از واردات نیز رفع می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: برای تولید انبوه علاوه بر مزرعه تحقیقاتی واحد اصفهان (خوراسگان)، در ۵۰ هکتار از اراضی زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با قدرت در این طرح ملی مشارکت داشته باشد.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی