fa کارفرمایان از مشوق های دولت در جذب کار اولی ها بهره بگیرند دولت به منظور جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی طرح های مشوقی مختلفی اعم از طرح کارورزی، معافیت بیمه ای کارفرما و یارانه دستمزد کارورزان را تعیین کرده که کارفرمایان در بخش های مختلف می توانند از این ظرفیت نهایت بهره را ببرند. 7/24/2019 9:41:59 AM 7/24/2019 9:41:43 AM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

کارفرمایان از مشوق های دولت در جذب کار اولی ها بهره بگیرند

دولت به منظور جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی طرح های مشوقی مختلفی اعم از طرح کارورزی، معافیت بیمه ای کارفرما و یارانه دستمزد کارورزان را تعیین کرده که کارفرمایان در بخش های مختلف می توانند از این ظرفیت نهایت بهره را ببرند.
چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 09:41
کارفرمایان از مشوق های دولت در جذب کار اولی ها بهره بگیرند
به گزارش ایرنا، معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد روز چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال در سالن جلسات فرمانداری بروجرد، گفت: طرح کارورزی و معافیت های بیمه ای که برای کارفرمایان در ازای به کارگیری نیروهای کاراولی بعد از دوره های آموزشی از سوی دولت در نظر گرفته شده ظرفیت مناسبی است که کارفرمایان در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی در شهرستان بروجرد می توانند از آن استفاده کنند.
عبدالرحیم رحیمی افزود: اینگونه طرح ها اقدامات مناسبی از سوی دولت است که در جذب نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی و در راستای آشنایی بیشتر آنها با بازار کار صورت می گیرد.
وی اظهارداشت: آموزش کارورزان در کنار نیروی متخصص با تجربه، امید به کار گرفتن همان نیروی کارورز را بیشتر می کند و این یکی از امتیازات و جنبه های مثبت طرح های دولت در راستای در جذب نیروی فارغ التحصیل دانشگاهی است.
رحیمی با اشاره به اینکه هر کدام از این طرح ها ممکن است ایرادها و نقایصی هم داشته باشند، بیان کرد: هدف دولت از این طرح ها جذب نیروی تحصیل کرده دانشگاهی به بازار کار و ایجاد اشتغال بخصوص در مناطق کمتر توسعه یافته است بنابراین باید کارگروهی تشکیل شود که با بررسی همه جانبه، ایراداهای احتمالی را بررسی کرد.
فرماندار بروجرد با تاکید بر تسریع در ایجاد این کارگروه اضافه کرد: یکی از نگرانی های کارفرمایان در این زمینه و در جذب نیروی کار، شکایت های احتمالی است که کارگر از کارفرما بعد از چند ماه انجام می دهد که باید با علم به این نگرانی ها در عین حال از ظرفیت طرح های مشوق دولت برای جذب نیروهای کار تحصیل کرده دانشگاهی به بازار کار نهایت استفاده را داشت.
وی با تاکید بر اطلاع رسانی دقیق و شفاف در خصوص طرح های دولت به منظور جذب کاراولی ها گفت: در سطح شهرستان، صنعت، معدن و تجارت، بخش کشاورزی، خدمات، صنایع دستی و گردشگری ظرفیت مناسبی هستند که باید مقدمات استفاده از چنین طرح هایی در آنها فراهم شود.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی