fa تکذیب وجود بخشنامه برای تفکیک کارمندان زن و مرد در ادارات وزیر کشور گفت: بخشنامه ای درباره تفکیک کارمندان زن و مرد در محیط های اداری وجود ندارد. 10/23/2019 4:40:18 PM 10/23/2019 4:39:49 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
وزیر کشور اعلام کرد؛

تکذیب وجود بخشنامه برای تفکیک کارمندان زن و مرد در ادارات

وزیر کشور گفت: بخشنامه ای درباره تفکیک کارمندان زن و مرد در محیط های اداری وجود ندارد.
چهارشنبه 1 آبان 1398 ساعت 16:40
تکذیب وجود بخشنامه برای تفکیک کارمندان زن و مرد در ادارات
به گزارش ایسنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت  درباره بخشنامه  عدم استفاده از منشی زن برای مدیران مرد و تکفیک مردان و زنان در محیط اداری، گفت: چنین بخشنامه ای وجود ندارد و من آن را امضا نکرده ام.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی