خدمات و تسهیلات

الف: خدمات و تسهیلات اعضای کانون فارغ التحصیلان 
1) عضویت در بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
2) دعوت به جشن ها و گردهمایی های عمومی
3) دعوت به سمینارهای آموزش عمومی
4) انتشار آگهی توانایی فارغ التحصیلان در صفحات آماده به کار روزنامه های فرهیختگان و بازارکار
5) تخفیف ویژه مؤسسات آموزشی طرف قرارداد (مجتمع فنی، ماهان و ...)
6) امکان حضور در دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی با تسهیلات ویژه
7) ارسال بسته های آموزشی برگزاری آزمون تحصیلات تکمیلی با تسهیلات ویژه
8) امکان انتشار آگهی در هفته نامه فارغ التحصیلان با تخفیف ویژه
9) امکان بهره برداری از پورتال کانون با حق دسترسی ویژه
10) معرفی به سازمان های دولتی و شرکتهای خصوصی
11) امکان حضور در تورهای سیاحتی و تفریحی با تسهیلات ویژه

ب: خدمات و تسهیلات ویژه دارندگان کارت عضویت کانون فارغ التحصیلان
1) صدور کارت شناسایی معتبر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید اداره کل فارغ التحصیلان دانشگاه
2) امکان بهره برداری از کتابخانه و امکانات آموزشی، پژوهشی و ورزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بر اساس آیین نامه واحد دانشگاهی
3) امکان حضور در بازدیدهای علمی و تخصصی
4) دریافت بولتن های الکترونیکی کانون
5) اولویت استخدام اعضای کانون در دانشگاه آزاد اسلامی
6) اولویت واگذاری پروژه های عمرانی، خدماتی و تحقیقاتی واحدها به اعضای کانون
 
 


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی   پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی