fa صدور گواهینامه شغلی در کدام کشورها امکانپذیر است؟ یکی از دغدغه‌های نیروهای کار ایرانی شاغل در خارج پس از بازگشت به کشور، حفظ سوابق بیمه‌ای و برخورداری از مزایای بازنشستگی است. بسیاری از کارشناسان با توجه به اشتغالزایی و درآمد ارزی حاصل از اعزام نیروهای کار به خارج، بر لزوم حمایت از نیروهای کار شاغل در کشورهای دیگر و بهره‌مندی آنها از خدمات بیمه‌ای و مزایای بازنشستگی تاکید دارند. 1/13/2020 4:41:48 PM 1/13/2020 4:41:24 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

صدور گواهینامه شغلی در کدام کشورها امکانپذیر است؟

یکی از دغدغه‌های نیروهای کار ایرانی شاغل در خارج پس از بازگشت به کشور، حفظ سوابق بیمه‌ای و برخورداری از مزایای بازنشستگی است. بسیاری از کارشناسان با توجه به اشتغالزایی و درآمد ارزی حاصل از اعزام نیروهای کار به خارج، بر لزوم حمایت از نیروهای کار شاغل در کشورهای دیگر و بهره‌مندی آنها از خدمات بیمه‌ای و مزایای بازنشستگی تاکید دارند.
دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 16:41
صدور گواهینامه شغلی در کدام کشورها امکانپذیر است؟
به گزارش ایسنا، کلیه کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که به صورت مستقل و فردی یا درقالب صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور عزیمت کرده‌اند در صورت ثبت اطلاعات هویتی و شغلی خود می‌توانند تقاضای دریافت گواهینامه شغلی بدهند.
داشتن گواهینامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج مزایایی دارد که معافیت از پرداخت وجوه و عوارض خروج از کشور برای دارنده گواهینامه شغلی از جمله آنها است.
مزایای گواهینامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج
از دیگر مزایای داشتن گواهینامه شغلی، معافیت گمرکی و معافیت ورود ابزار کار به کشور توسط دارنده گواهینامه شغلی و برخورداری دارندگان گواهینامه شغلی از پوشش‌های حمایتی و خدمات تامین اجتماعی است.
مدت اعتبار گواهینامه‌های شغلی حداکثر یک سال است و شرط اصلی صدور گواهینامه شغلی، احراز اشتغال متقاضی در خارج از کشور و تایید مدارک شغلی متقاضی توسط نمایندگی ایران در کشوری است که متقاضی در آنجا اشتغال دارد.
شرط صدور گواهینامه شغلی، احراز اشتغال متقاضی در خارج از کشور و تایید مدارک شغلی متقاضی توسط نمایندگی ایران در کشوری است که متقاضی در آنجا اشتغال به کار دارد.
همه کارگران ایرانی شاغل در خارج کشور که متقاضی دریافت گواهینامه شغلی هستند می‌توانند به صورت فردی یا شرکتی وارد بانک اطلاعات کارگران ایرانی شاغل در خارج و سامانه صدور گواهینامه شغلی شوند و اطلاعات هویتی و شغلی خود را جهت دریافت گواهینامه شغلی ثبت کنند.
از کدام کشورها می‌توان گواهینامه شغلی گرفت؟
در هر کشور خارجی که نمایندگی ایران دایر و مشغول ارائه خدمت است، متقاضیان گواهینامه شغلی می‌توانند در صورت تایید مدارک شغلی خود از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، متقاضی دریافت گواهینامه شغلی باشند.
برابر آمارها تاکنون برای بیش از ۱۵ هزار ایرانی شاغل در خارج از کشور گواهینامه شغلی صادر شده اما به طور قطع تعداد ایرانیان شاغل در خارج بیشتر است که نیازمند سرشماری و ارائه آمار دقیق‌تر در این خصوص است.
محمد اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار در گفت وگو با ایسنا، درباره فرایند صدور گواهینامه شغلی می‌گوید: گواهینامه شغلی برای دو گروه از شاغلان خارج کشور صادر می‌شود؛ یک گروه کارگران و کارکنان حقوق بگیری هستند که به طور مستقل به خارج کشور اعزام شده‌اند.برای این دسته از متقاضیان در صورت ثبت نام در سامانه اطلاعات شغلی ایرانیان خارج کشور و طی هماهنگی با سفارت ایران در کشورهای مقصد از سوی وزارت کار گواهینامه شغلی صادر می‌شود.
وی معافیت از پرداخت عوارض خارج از کشور و برخورداری از مزایای بازنشستگی را از جمله مزیتهای صدور گواهینامه شغلی عنوان کرده و می‌گوید: این دسته متقاضیان با پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از مزایای بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند و هر زمان که به کشور بازگردند می‌توانند از خدمات درمانی و مزایای دوران بازنشستگی استفاده کنند.
اکبرنیا گروه دوم را شرکتهای خدمات فنی و مهندسی اعزام کننده نیروی کار که در خارج کشور پروژه‌های اقتصادی دارند ذکر کرده و می‌افزاید:کلیه کارگران و کارکنان اعزام شده از طرف شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در صورت صدور گواهینامه شغلی از مزایایی همچون معافیت نیروی کار از پرداخت عوارض خروج از کشور و معافیت کارفرما از پرداخت مالیات برخوردار می‌شوند.
معافیت از پرداخت عوارض خروج از کشور و برخورداری از مزایای دوران بازنشستگی از جمله مزیتهای صدور گواهینامه شغلی برای نیروهای شاغل در کشورهای دیگر است.
با هدف حمایت از بخش خصوصی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج و حمایت از نیروهای کار ایرانی شاغل در کشورهای خارجی، طرح راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت نیروهای کار ایرانی در خارج از سوی معاونت اشتغال وزارت کار مطرح و با توافق وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه اصلی همکار، اجرای این طرح از آذر سال ۱۳۹۶ آغاز شد.این طرح با صدور و اعطای مجوز به متقاضیان راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشورهای استرالیا، کانادا، ترکیه، عمان، دانمارک، آلمان و عراق کار خود را آغاز کرد.
با توجه به راه‌اندازی و ارائه خدمات از سوی دفاتر هدایت و حمایت از نیروهای کار ایرانی در کشورهای مذکور آن دسته از کارگران ایرانی شاغل در کشورهای مذکور که متقاضی دریافت گواهینامه شغلی هستند می‌توانند پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه صدور گواهینامه شغلی به دفتر هدایت و حمایت از نیروهای کار ایرانی در کشور محل اشتغال خود مراجعه و با ارائه مدارک و مستنداتی که موید اشتغال آنها در کشور مقیم است، گواهینامه شغلی خود را پس از صدور دریافت کنند.در حال حاضر از طرف وزارت کار بین ایران و برخی کشورها نظیر کویت و قطر وابستگی شغلی وجود دارد که از طریق سفارت ایران در این کشورها می‌توان نسبت به دریافت گواهینامه شغلی اقدام کرد.
به گزارش ایسنا، اعزام نیروی کار به خارج یکی از برنامه هایی است که می‌تواند تا حدودی به بهبود وضع اشتغال کشور کمک کند. در سالهای اخیر این موضوع با توجه به افزایش نرخ بیکاری جوانان و دانش آموختگان در کشور اهمیت یافته و به عنوان یکی از برنامه‌های محوری وزارت کار در دستور کار قرار گرفته است.موضوع گواهینامه‌های شغلی یکی از مسایل مهم در حوزه کار به شمار می‌رود و امتیازاتی نظیر معافیتهای مالیاتی و گمرکی و بهره‌مندی از مزایای بیمه تامین اجتماعی برای کارجویان خارج از کشور در آن پیش‌بینی شده است.گواهینامه شغلی تنها برای کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور که مزد بگیر هستند، صادر می‌شود.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی   پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی