fa معافیت از خدمت فرزندان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا انواع معافیت از خدمت فرزندان ذکور مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را برابر ماده ۴۴ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی تشریح کرد. 3/9/2020 12:33:32 PM 3/9/2020 12:33:26 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد

معافیت از خدمت فرزندان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا انواع معافیت از خدمت فرزندان ذکور مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را برابر ماده ۴۴ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی تشریح کرد.
شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 12:33
معافیت از خدمت فرزندان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
سردار رحمان علیدوست جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، با اشاره به ماده ۴۴ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی به انواع معافیت از خدمت فرزندان ذکور مددجویان اشاره و اظهار داشت: یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره معافیت مشمول دارای فرزند معلول تصریح کرد: مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند؛ در این نوع معافیت به شرط اینکه معلولیت ذهنی و ناتوان‌کننده باشد، غیبت مشمول، مانع رسیدگی به درخواست نمی‌باشد.
وی درباره معافیت تنها پسر خانواده‌ایی که دارای سه فرزند دختر هستند، گفت: در صورت در قید حیات بودن پدر، وضعیت جسمانی وی ملاک رسیدگی نبوده و صرفاً تحت پوشش پدر یا مادر مشمول در کمیته امداد یا بهزیستی شرط اصلی رسیدگی است، همچنین تعهد یا مطلقه بودن خواهران مانع معافیت مشمول نمی‌شود.
سردار علیدوست به معافیت مشمولانی که با بانوان دارای معلولیت جسمی - حرکتی ازدواج می‌کنند، اشاره و بیان داشت: مشمولانی که با معلولان دارای معلولیت جسمی - حرکتی ازدواج می‌کنند، به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج آنها، معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.
وی با اشاره به معافیت ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خاطرنشان کرد: یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده یا هر دو یا یکی از آنها معلول باشد، یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی   پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی