fa دعوت به کار پرستارانی که به هر دلیل بیکار شده‌اند معاون مراقبت‌های پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرستارانی که به دلیل شرایط خاص از کار کنارگیری کرده باشند،‌ می‌توانند به مرکز درمانی سابق خود مراجعه کنند تا بصورت شرکتی و خرید خدمت بکار گرفته شوند. 3/15/2020 4:44:35 PM 3/15/2020 4:44:32 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
معاون مراقبت‌های پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

دعوت به کار پرستارانی که به هر دلیل بیکار شده‌اند

معاون مراقبت‌های پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرستارانی که به دلیل شرایط خاص از کار کنارگیری کرده باشند،‌ می‌توانند به مرکز درمانی سابق خود مراجعه کنند تا بصورت شرکتی و خرید خدمت بکار گرفته شوند.
یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 16:44
دعوت به کار پرستارانی که به هر دلیل بیکار شده‌اند
«مریم حضرتی» معاون مراقبت‌های پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با بکارگیری پرستارانی که ۸ یا ۹ سال پیش از این موعد، به هر دلیلی از کار کنارگیری کرده‌اند یا برکنار شده‌اند، گفت: پرستارانی که به دلیل شرایط خاص از کار کنارگیری کرده باشند،‌ می‌توانند به مرکز درمانی سابق خود مراجعه کنند تا بصورت شرکتی و خرید خدمت بکار گرفته شوند.
وی افزود: البته مشروط بر اینکه، افراد مشکل قانونی مثل مشکلات اخلاقی در هنگام خروج از کار نداشته باشند.
وی در رابطه با پرستارانی که سابق براین استخدام رسمی مراکز درمانی بودند، گفت: اگر این پرستاران نیز مشکل قانونی یا اخلاقی در هنگام کنارگیری از شغل نداشته باشند، می‌توانند به راحتی با مراجعه به مراکز درمانی  و بصورت شرکتی و خرید خدمت استخدام شوند.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی