fa حمایت صندوق نوآوری از نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق از برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی حمایت می کند. 12/4/2018 3:03:19 PM 12/4/2018 3:03:10 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

حمایت صندوق نوآوری از نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق از برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی حمایت می کند.
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 15:03
حمایت صندوق نوآوری از نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، دکتر علی وحدت در جلسه ای که با دبیرکل شورای عالی عتف داشت، حمایت این صندوق از نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی(تستا) که با هدف حمایت از ساخت و تولید داخلی کشور برگزار می شود را اعلام کرد.
وی ضمن استقبال از حضور در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی اظهار داشت: برگزاری چنین نمایشگاهی برای کمک به تولید و ساخت داخل اقدام ارزنده ای است ولی به شرطی که بتوانیم با تدبیر و شناسایی دقیق نیاز ، مشکل آن نیاز را بر طرف کنیم. مشکل اصلی در تدبیر و شناسایی دقیق نیازهای کشور است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در خصوص حمایت از طرح های برگزیده در نمایشگاه تستا افزود :مطمئنا طرح هایی که توجیح فنی و اقتصادی لازم را داشته باشند و نیاز بازار را برطرف کنند، صندوق از آنها حمایت خواهد کرد و تضمین مالی این طرح ها را بر عهده خواهد گرفت.
وحدت درخصوص اختصاص گرنت ۲۵ میلیارد ریالی وزارت علوم برای حمایت قراردادهای منعقده یا سرمایه گذاری در نمایشگاه دستاوردهای هفته ملی پژوهش و فناوری گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی هم در صورت نیاز به مراکزی که گرنت از طرف وزارت علوم دریافت کرده اند و نیازمند حمایت بیشتر هستند، تسهیلاتی را برای تسریع در پروژه اختصاص خواهد داد.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی