fa چهارمین بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 1/16/2019 11:10:59 AM 1/22/2018 10:44:23 AM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

چهارمین بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 10:44
چهارمین بازدید از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
عنوان برنامه چهارمین بازدید علمی و تخصصی از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
زمان پیش بینی شده سال جاری
مکان برگزاری بازدید متعاقباً اعلام می گردد.
رشته های دارای اولویت 
برای بازدید فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
ویژه رشته های مهندسی عمران، زمین شناسی، معماری، شهرسازی، مدیریت شهری، فیزیک، مهندسی مکانیک، مهندسی معدن و سایر رشته های مرتبط
هزینه بازدید حضور دراین بازدید رایگان بوده و هزینه آن از طریق کانون تامین می گردد.
نحوه ثبت نام
ثبت نام اینترنتی از طریق سایت www.aiau.irfa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی