fa پذیرش ایده های فارغ التحصیلان و ثبت نام دانش آموختگان کارآفرین، شاخص و مؤلف 1/16/2019 11:16:03 AM 1/22/2018 12:38:42 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

پذیرش ایده های فارغ التحصیلان و ثبت نام دانش آموختگان کارآفرین، شاخص و مؤلف

دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 12:38
پذیرش ایده های فارغ التحصیلان و ثبت نام دانش آموختگان کارآفرین، شاخص و مؤلف
دانش آموخته گرامی :

این قسمت 2 کاربرد دارد:

1- اشخاصی که دارای ایده یا طرحی در خصوص تولید، کارآفرینی، آموزش مهارت های تخصصی و ... که زمینه ساز اشتغال یا رونق کسب و کار فارغ التحصیلان باشند و یا ایده ای برای مشارکت هر چه بیشتر فارغ التحصیلان و یا در خصوص خدمات و برنامه جدید کانون دارند از قبیل همایش ها، بازدید ها و سمینارهای جدید با موضوعی متفاوت و ...
لذا این افراد می توانند ایده خود راحداقل در 5 سطر تا 2 صفحه ارسال نمایند تا پس از بررسی هماهنگی های لازم در خصوص معرفی ایده آنان در سایت کانون فارغ التحصیلان به نام آنان صورت پذیرد و در صورت اجرایی بودن و توجیه پذیری طرح، آن را کانون انجام دهد.
همچنین فارغ التحصیلان شاخص که دارای اختراع، رتبه ممتاز در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی، سابقه کارآفرینی و ایجاد شغل، عضو جامعه نخبگان و ... باشند می توانند اطلاعات خود را درج نمایند تا اقدامات لازم برای معرفی ( مصاحبه و تهیه گزارش ) این افراد در سایت کانون فارغ التحصیلان و سایر رسانه ها انجام پذیرد.

جهت درج اطلاعات ایده کلیک نمایید.

2- آن دسته از دانش آموختگان که دارای تألیف می باشند، می توانند اطلاعات خود را درج نموده تا اقدامات لازم جهت درج تألیفات آنها در سایت کانون فارغ التحصیلان صورت پذیرد

جهت درج اطلاعات کتاب کلیک نمایید
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی   پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی