fa راه اندازی دوره های جدید دکتری در دانشگاه‌ها استاندارد می‌شود مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی از متوازن سازی و نو سازماندهی اعطای مجوز به دانشگاه های متقاضی راه اندازی دوره های جدید دکتری خبر داد. 6/8/2019 4:33:24 PM 6/8/2019 4:33:21 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

راه اندازی دوره های جدید دکتری در دانشگاه‌ها استاندارد می‌شود

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی از متوازن سازی و نو سازماندهی اعطای مجوز به دانشگاه های متقاضی راه اندازی دوره های جدید دکتری خبر داد.
شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 16:33
راه اندازی دوره های جدید دکتری در دانشگاه‌ها استاندارد می‌شود
محمد رضا آهنچیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محدود شدن دوره‌های دکتری با ابلاغ آئین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره‌های دکتری تخصصی گفت: این آئین نامه به هیچ عنوان به ظرفیت و نحوه پذیرش دانشجوی دکتری مربوط نمی‌شود.
وی ادامه داد: در این آئین نامه فقط نحوه اعطای مجوز به دانشگاه‌ها که متقاضی راه اندازی دوره‌های جدید دکتری هستند، تغییر کرده است. در واقع یک نوع متوازن سازی و نو سازماندهی اعطای مجوز به دانشگاه‌های متقاضی راه اندازی دوره دکتری است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: بر اساس این آئین نامه اگر به دانشگاهی در سال‌های گذشته به عنوان مثال سال ۹۰، مجوز راه اندازی دوره دکتری ارائه شده باشد و بعدها مشاهده شود که این دانشگاه در عضویت هیئت علمی، آزمایشگاه، تجهیزات، و دیگر موارد دچار رکود شده، دانشگاه بر اساس این آئین نامه دوباره نظارت و بازدید می‌شود و اگر شرایط اولیه پذیرش دانشجوی دکتری وجود نداشت، مجوز از دانشگاه گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: البته این به معنی لطمه خوردن به دانشجو نیست، ما تضمین می‌کنیم که در این آئین نامه نه ورود دانشجو، نه تحصیل دانشجو و نه راه اندازی دوره‌های دکتری سخت نمی‌شود بلکه بر اساس قاعده استاندارد می‌شود.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی