fa صندوق حمایت از خبرنگاران باید تشکیل شود علیرضا محجوب نمایده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از بخش مطبوعات حمایت کند گفت:صندوق حمایت از خبرنگاران باید تشکیل شود. 8/4/2019 4:42:16 PM 8/4/2019 4:42:11 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

صندوق حمایت از خبرنگاران باید تشکیل شود

علیرضا محجوب نمایده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از بخش مطبوعات حمایت کند گفت:صندوق حمایت از خبرنگاران باید تشکیل شود.
یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 16:42
صندوق حمایت از خبرنگاران باید تشکیل شود
به گزارش بازارکار وی با اشاره به مشکل کاغذ در کشورمان  و تصریح اینکه عدم حمایت از فرهنگ مکتوب سبب افول فرهنگ مکتوب شده است گفت: گرچه جنگل های کشور محدود است و امکان تولید کاغذ در داخل کشور چندان توجیه ندارد ولی در حال حاضر تولید کاغذ از پودر سنگ مطرح است و در دنیا کشورهای مختلف از آمریکا گرفته تا چین تولید کاغذ از پودر سنگ را وارد مدار و بازار کرده اند در حالیکه چنین چیزی در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی از مسئولیت های وزارت فرهنگ و اشاد سلامی را تشکیل صندوق حمایت از خبرنگاران عنوان کرد و اظهار داشت: این کار باید مصوبه و همچنین تخصیص و حمایت بودجه از سوی دولت داشته باشد. این کار کار آسانی نیست ولی اگر مسئولان بویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهند شدنی است. این صندوق می تواند به رفع بخش از نیازهای خبرنگاران و روزنامه نگاران و جامعه رسانه ای و مطبوعاتی کشور کمک کند.
 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی