fa پنجمین بازدید از گروه صنعتی پارس خودرو به گزارش سایت کانون از آنجائی که یکی از خدمات کانون فارغ التحصیلان برگزاری بازدید های علمی و تخصصی می باشد و به دنبال رایزنی های صورت گرفته با گروه صنعتی پارس خودرو فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند به منظور بالا رفتن دانش عمومی و تخصصی خود و مراجعه نزدیک از پیشرفت صنعت کشور از این گروه خودروسازی بازدید نمایند. 1/16/2019 11:12:21 AM 1/22/2018 10:50:56 AM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی http://www.aiau.ir/Media/Image/18/01/1801185535_Orig.jpg http://www.aiau.ir/Media/Image/18/01/1801185535_Thum.jpg کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

پنجمین بازدید از گروه صنعتی پارس خودرو

به گزارش سایت کانون از آنجائی که یکی از خدمات کانون فارغ التحصیلان برگزاری بازدید های علمی و تخصصی می باشد و به دنبال رایزنی های صورت گرفته با گروه صنعتی پارس خودرو فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند به منظور بالا رفتن دانش عمومی و تخصصی خود و مراجعه نزدیک از پیشرفت صنعت کشور از این گروه خودروسازی بازدید نمایند.
دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 10:50
پنجمین بازدید از گروه صنعتی پارس خودرو
عنوان برنامه پنجمین بازدید علمی وتخصصی از گروه صنعتی پارس خودرو
زمان پیش بینی شده سال جاری
مکان برگزاری بازدید متعاقباً اعلام می گردد.
رشته های دارای اولویت 
برای بازدید فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
مهندسین مکانیک­، برق، صنایع، الکترونیک، متالوژی، طراحی صنعتی، مدیریت صنعتی و سایر رشته های مرتبط
هزینه بازدید حضور دراین بازدید رایگان بوده وهزینه آن از طریق کانون تامین می گردد.
نحوه ثبت نام
ثبت نام اینترنتی از طریق سایت www.aiau.ir
 
 
خبر مربوط به پنجمین بازدید علمی و تخصصی از گروه صنعتی پارس خودرو درج شده در رسانه ها

سایت کانون فارغ التحصیلان از برگزاری پنجمین بازدید تخصصی از گروه صنعتی پارس خودرو در سال 1397 خبر داد.

به گزارش سایت کانون از آنجائی که یکی از خدمات کانون فارغ التحصیلان برگزاری بازدید های علمی و تخصصی می باشد و به دنبال رایزنی های صورت گرفته با گروه صنعتی پارس خودرو فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی می توانند به منظور بالا رفتن دانش عمومی و تخصصی خود و مراجعه نزدیک از پیشرفت صنعت کشور از این گروه خودروسازی بازدید نمایند.
بر همین اساس فارغ التحصیلان کلیه رشته های مهندسی مکانیک، برق، متالوژی، صنایع، مدیریت صنعتی و  طراحی صنعتی سایررشته های مرتبط دانشگاه آزاد اسلامی می توانند از این گروه صنعتی بازدید نمایند، همچنین شرکت در این بازدید رایگان بوده و هزینه های آن از طرف کانون فارغ التحصیلان دانشگاه  آزاد اسلامی تأمین می شود.
همچنین به دلیل محدودیت در اعزام فارغ التحصیلان جهت بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو ، اولویت با تحصیلات تکمیلی و رشته های مرتبط می باشد. بدیهی است که سایر فارغ التحصیلان می توانند در فازهای بعدی بازدید شرکت نمایند. همچنین تلفن 22008406 (10 خط) آماده ثبت نام و پاسخ به سوالات احتمالی فارغ التحصیلان جهت شرکت در بازدید علمی می باشد.

 fa کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی