تشکل‌ها و نظام‌های صنفی
وجود 150 هزار دانش‌آموخته تئاتر در کشور
1397/10/25 12:07
مدیرکل هنرهای نمایشی خبر داد

وجود 150 هزار دانش‌آموخته تئاتر در کشور

مدیرکل هنرهای نمایشی با بیان اینکه 17 هزار هنرمند تئاتر در سراسر کشور در حال فعالیت هستند، گفت: همچنین 150 هزار دانش‌آموخته تئا...

fa وجود 150 هزار دانش‌آموخته تئاتر در کشور مدیرکل هنرهای نمایشی با بیان اینکه 17 هزار هنرمند تئاتر در سراسر کشور در حال فعالیت هستند، گفت: همچنین 150 هزار دانش‌آموخته تئاتر در کشور وجود دارد. 1/15/2019 12:07:29 PM 1/15/2019 12:06:43 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

تامین اجتماعی مطالبات پرستاران را پرداخت می کند
1397/10/25 12:06

تامین اجتماعی مطالبات پرستاران را پرداخت می کند

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران گفت که مابه التفاوت قانون ارتقای بهره وری پرستاران کاز سال 91 تا کنون معوق مانده است بزودی به...

fa تامین اجتماعی مطالبات پرستاران را پرداخت می کند مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران گفت که مابه التفاوت قانون ارتقای بهره وری پرستاران کاز سال 91 تا کنون معوق مانده است بزودی به پرستاران پرداخت می شود. 1/15/2019 12:06:16 PM 1/15/2019 12:06:13 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

آزمون اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور نداریم
1397/10/24 15:20
رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور

آزمون اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور نداریم

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور از بودجه ناکافی مدارس خارج از کشور در سال ۹۸ با توجه به افزایش قیمت ارز خبر داد و...

fa آزمون اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور نداریم رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور از بودجه ناکافی مدارس خارج از کشور در سال ۹۸ با توجه به افزایش قیمت ارز خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جاری آزمون اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور نداریم. 1/14/2019 3:20:48 PM 1/14/2019 3:20:38 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

پیگیری سخت و زیان آور بودن شغل پرستاری در سازمان تامین اجتماعی
1397/10/23 15:10

پیگیری سخت و زیان آور بودن شغل پرستاری در سازمان تامین اجتماعی

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و قانون سخت و زیان آوربودن شغل پرستاران در سازمان تامین اجتماع...

fa پیگیری سخت و زیان آور بودن شغل پرستاری در سازمان تامین اجتماعی سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و قانون سخت و زیان آوربودن شغل پرستاران در سازمان تامین اجتماعی پیگیری می شود. 1/14/2019 3:10:35 PM 1/14/2019 3:10:02 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

کامل اجرا نشدن طرح تحول نظام سلامت از مشکلات پرستاران است
1397/10/22 16:28

کامل اجرا نشدن طرح تحول نظام سلامت از مشکلات پرستاران است

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: اجرایی نشدن کامل طرح تحول نظام سلامت یکی از مشکلات اساسی جا...

fa کامل اجرا نشدن طرح تحول نظام سلامت از مشکلات پرستاران است مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: اجرایی نشدن کامل طرح تحول نظام سلامت یکی از مشکلات اساسی جامعه پرستاری است. 1/12/2019 4:28:41 PM 1/12/2019 4:28:24 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

جذب 19 هزار پرستار، در سال آینده اعتبار می خواهد
1397/10/22 16:27
معاون پرستاری وزارت بهداشت:‏

جذب 19 هزار پرستار، در سال آینده اعتبار می خواهد

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: برنامه ریزی برای رفع کمبود نیروی پرستاری مهمترین دغدغه وزارت است. قول جذب 19 هزار پرستار داده ش...

fa جذب 19 هزار پرستار، در سال آینده اعتبار می خواهد معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: برنامه ریزی برای رفع کمبود نیروی پرستاری مهمترین دغدغه وزارت است. قول جذب 19 هزار پرستار داده شده، اما مهمترین ‏موضوع در نظر گرفتن اعتبار مناسب برای این کار است.‏ 1/12/2019 4:27:03 PM 1/12/2019 4:24:51 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

عمده مطالبات معلمان خرید خدمات تا پایان سال پرداخت می‌شود
1397/10/22 16:21
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش

عمده مطالبات معلمان خرید خدمات تا پایان سال پرداخت می‌شود

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه عمده مطالبات معلمان خرید خدمات تا پایان سال پرداخت می‌شود، گفت: ...

fa عمده مطالبات معلمان خرید خدمات تا پایان سال پرداخت می‌شود معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه عمده مطالبات معلمان خرید خدمات تا پایان سال پرداخت می‌شود، گفت: تلاش می‌کنیم حقوق این معلمان را به‌روز کنیم و مانند سرباز معلمان و نیروهای حق‌التدریس ماهیانه پرداخت شود. 1/12/2019 4:21:05 PM 1/12/2019 4:21:00 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

کمبود نیرو از مشکلات بخش پرستاری است
1397/10/22 16:15

کمبود نیرو از مشکلات بخش پرستاری است

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند گفت: سال های اخیر با اجرای طرح تحول سلامت بارها در حوزه پرستاری جذب نیرو داشتیم اما به میز...

fa کمبود نیرو از مشکلات بخش پرستاری است رئیس دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند گفت: سال های اخیر با اجرای طرح تحول سلامت بارها در حوزه پرستاری جذب نیرو داشتیم اما به میزان پذیرش بیمار با کمبود پرستار مواجه هستیم. 1/12/2019 4:15:50 PM 1/12/2019 4:15:37 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

سومین نما‌یشگا‌ه کشاورزی افتتاح شد
1397/10/21 16:20

سومین نما‌یشگا‌ه کشاورزی افتتاح شد

سومین نما‌یشگا‌ه کشاورزی، ماشین‌آلات، نهاده‌ها و سیستم‌های نوین آبیاری د‌ر محل نما‌یشگا‌ه دائمی بین‌المللی تهران افتتاح شد.

fa سومین نما‌یشگا‌ه کشاورزی افتتاح شد سومین نما‌یشگا‌ه کشاورزی، ماشین‌آلات، نهاده‌ها و سیستم‌های نوین آبیاری د‌ر محل نما‌یشگا‌ه دائمی بین‌المللی تهران افتتاح شد. 1/12/2019 4:21:03 PM 1/12/2019 4:20:36 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

نتایج آزمون تصدی منصب قضا اعلام شد
1397/10/20 16:30

نتایج آزمون تصدی منصب قضا اعلام شد

نتایج داوطلبان حوزوی آزمون تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

fa نتایج آزمون تصدی منصب قضا اعلام شد نتایج داوطلبان حوزوی آزمون تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹۷ اعلام شد. 1/12/2019 4:30:18 PM 1/12/2019 4:30:07 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه فرهنگیان رشته آموزش مربی پیش دبستانی ایجاد کند
1397/10/19 13:19
معاون وزیر آموزش و پرورش:

دانشگاه فرهنگیان رشته آموزش مربی پیش دبستانی ایجاد کند

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: از آنجا که شخصیت افراد در سال های اول کودکی شکل می گیرد از دانشگاه فرهنگیان درخواس...

fa دانشگاه فرهنگیان رشته آموزش مربی پیش دبستانی ایجاد کند معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: از آنجا که شخصیت افراد در سال های اول کودکی شکل می گیرد از دانشگاه فرهنگیان درخواست می شود تا رشته مخصوص آموزش مربی پیش دبستانی ایجاد کند. 1/9/2019 1:19:38 PM 1/9/2019 1:19:28 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

صدور «کارت ویژه» مربیان پیش دبستانی
1397/10/18 15:36

صدور «کارت ویژه» مربیان پیش دبستانی

مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش از شروع دوره‌های آموزشی ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مربیان پیش دبستانی خبر داد و گف...

fa صدور «کارت ویژه» مربیان پیش دبستانی مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش از شروع دوره‌های آموزشی ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مربیان پیش دبستانی خبر داد و گفت: دوره‌های آموزشی را شروع و به موازات آن طرح را در کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش مطرح کرده‌ایم و به محض آنکه مصوبه را دریافت کنیم از سال آینده «کارت شناسایی» ویژه مربیان پیش دبستانی را صادر می‌کنیم. 1/9/2019 3:37:08 PM 1/9/2019 3:36:58 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

حضور دانشجویان دکترای دندانپزشکی در مراکز بهداشتی اجرایی می‌شود
1397/10/18 15:34
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت:

حضور دانشجویان دکترای دندانپزشکی در مراکز بهداشتی اجرایی می‌شود

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، گفت: در برنامه آموزشی (کوریکولوم) دوره دکترای دندانپزشکی، دو بحث دندانپزشکی ا...

fa حضور دانشجویان دکترای دندانپزشکی در مراکز بهداشتی اجرایی می‌شود دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، گفت: در برنامه آموزشی (کوریکولوم) دوره دکترای دندانپزشکی، دو بحث دندانپزشکی اجتماعی و درمان جامعه (که در پایان دوره دکتری به عنوان واحد درسی پیش بینی شده) دیده شده است و هدف قانون‌گذار از ارائه این برنامه‌های آموزشی، ارتقاء توانمندی‌های عملی دانشجویان و حضور در جامعه، فیلد و مراکز خارج از دانشگاه بوده است. 1/9/2019 3:35:02 PM 1/9/2019 3:34:52 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

آموزش های حوزه کشاورزی باید تغییر کند
1397/10/18 13:25
قائم مقام وزیرعلوم :

آموزش های حوزه کشاورزی باید تغییر کند

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت : با وضعیت بحران آب در کشور تغییراتی باید در حوزه آموزش های کشاورزی ایجاد شود زیرا نم...

fa آموزش های حوزه کشاورزی باید تغییر کند قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت : با وضعیت بحران آب در کشور تغییراتی باید در حوزه آموزش های کشاورزی ایجاد شود زیرا نمی توانیم با روش های مرسوم به فعالیت ها در این حوزه ادامه دهیم. 1/9/2019 1:25:17 PM 1/9/2019 1:25:09 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

بندهای مربوط به خصوصی سازی آموزش و پرورش در بودجه 98 حذف شد
1397/10/18 13:23
گزارش کمیسیون آموزش مجلس از وضعیت بودجه آموزش و پرورش

بندهای مربوط به خصوصی سازی آموزش و پرورش در بودجه 98 حذف شد

به گزارش ایرنا از خانه ملت، سید حمایت میرزاده عصر سه شنبه درباره جلسه امروز این کمیسیون افزود: ادامه لایحه بودجه سال 98 در حوزه...

fa بندهای مربوط به خصوصی سازی آموزش و پرورش در بودجه 98 حذف شد به گزارش ایرنا از خانه ملت، سید حمایت میرزاده عصر سه شنبه درباره جلسه امروز این کمیسیون افزود: ادامه لایحه بودجه سال 98 در حوزه آموزش و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این کمیسیون به تمامی تبصره‌های لایحه بودجه که به موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش از جمله تبصره مربوط به خرید خدمات آموزشی رأی حذف دادند. 1/9/2019 1:24:05 PM 1/9/2019 1:23:50 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

پنجمین کشور تولیدکننده نیروی انسانی مهندس هستیم
1397/10/17 15:39
رئیس هیات مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران:

پنجمین کشور تولیدکننده نیروی انسانی مهندس هستیم

رئیس هیات مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران گفت: کشور ایران در دنیا پنجمین تولیدکننده نیروی انسانی مهندس بعد از کشورهای چین ،‌هند،...

fa پنجمین کشور تولیدکننده نیروی انسانی مهندس هستیم رئیس هیات مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران گفت: کشور ایران در دنیا پنجمین تولیدکننده نیروی انسانی مهندس بعد از کشورهای چین ،‌هند، روسیه و آمریکا که چندین برابر بیشتر از ما جمعیت دارد، است. 1/9/2019 3:40:04 PM 1/9/2019 3:39:52 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

لایحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال به مجلس ارائه می‌شود
1397/10/16 16:22

لایحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال به مجلس ارائه می‌شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: لایحه نظام رتبه بندی معلمان در ۶ ماده آماده ارائه به مجلس است و پیش از پایان سال به مجلس ارائه می‌شود.<...

fa لایحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال به مجلس ارائه می‌شود وزیر آموزش و پرورش گفت: لایحه نظام رتبه بندی معلمان در ۶ ماده آماده ارائه به مجلس است و پیش از پایان سال به مجلس ارائه می‌شود. 1/6/2019 4:22:38 PM 1/6/2019 4:22:26 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

قول سازمان برنامه برای استخدام حداقل 10 هزار پرستار
1397/10/15 16:40
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد

قول سازمان برنامه برای استخدام حداقل 10 هزار پرستار

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: سالانه باید بین 10 تا 15 هزار پرستار استخدام شود، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برای...

fa قول سازمان برنامه برای استخدام حداقل 10 هزار پرستار سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: سالانه باید بین 10 تا 15 هزار پرستار استخدام شود، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برای تمام تخت های جدید بیمارستانی، پیش بینی پرستار انجام شده و برای سال 98 نیز بودجه استخدام این تعداد پرستار تامین می شود. 1/6/2019 4:40:31 PM 1/6/2019 4:40:07 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

با کمبود شدید نیروهای پرستاری مواجهیم
1397/10/15 16:40
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی اعلام کرد

با کمبود شدید نیروهای پرستاری مواجهیم

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی با اشاره به اینکه تعداد پرستاران در ایران یک چهارم استاندارد متوسط دنیا است،گفت: مشکلات پرستا...

fa با کمبود شدید نیروهای پرستاری مواجهیم معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی با اشاره به اینکه تعداد پرستاران در ایران یک چهارم استاندارد متوسط دنیا است،گفت: مشکلات پرستاران باید آسیب‌شناسی و ضعف‌های مدیریتی در این زمینه برطرف شود. 1/6/2019 4:41:14 PM 1/6/2019 4:40:51 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

مشکل معوقات معلمان طرح خرید خدمات تا خرداد حل می‌شود
1397/10/15 16:25
معاون توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش خبر داد:

مشکل معوقات معلمان طرح خرید خدمات تا خرداد حل می‌شود

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: مشکل معوقات معلمان طرح خرید خدمات تا خرداد حل می‌شود، بودجه تسویه حساب د...

fa مشکل معوقات معلمان طرح خرید خدمات تا خرداد حل می‌شود معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: مشکل معوقات معلمان طرح خرید خدمات تا خرداد حل می‌شود، بودجه تسویه حساب در نوبت خزانه است و اولویت پرداخت هم با معلمان خرید خدمات است. 1/6/2019 4:26:53 PM 1/6/2019 4:25:59 PM کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی /../IMG/NewsDef.png /../IMG/NewsDef.png کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی